Skimmelsvamp Bekæmpelse

Kampen mod skimmelsvamp har eksisteret længe og vi er vant til at føre den. Hér kan du læse alt det du behøver at vide om skimmelsvamp i hjemmet, samt få gode tips til skimmelsvamp bekæmpelse. Fjern skimmelsvamp inden det vokser sig større.

Hvad er skimmelsvamp?

Du kender sikkert til begrebet skimmelsvamp, men vidste du at ordet "skimmelsvamp" dækker over halvanden million forskellige arter af skimmelsvamp, hvoraf kun ca. 100.000 har sit eget unikke navn. Det er først nødvendigt at bekæmpe skimmelsvamp, når svampene flytter ind i husstandene og på arbejdspladsen.

Skimmelsvampe vokser bedst i relative fugtige klimaer med en luftfugtighed på over 70%. Derfor er det typisk kældre, badeværelser, bryggerser og loftsrum, der er særligt udsatte mål for de uvelkomne pestilenser. Skimmelsvamp ser meget forskelligt ud, men hyppigst har skimmelsvamp en mørk nuance med et grønligt og blåt skær, som fremtræder som pletter i loftet, i væggen, under gulvet, i kroge og hjørner, m.m. Forebyg derfor skimmelsvamp inden det opstår.

Skimmelsvamp er farligt og sundhedsskadeligt

Skimmelsvampe er allestedsnærværende, og de svampesporer der udskilles i mindre omfang, er en almindelig del af husstanden og arbejdspladsen. Det er først når skimmelsvamp bliver repræsenteret i større mængder, at det kan udgøre en risiko for mennesker, der potentielt kan udvikle en allergisk reaktion eller åndedrætsbesvær. Nogle skimmelsvampe udskiller giftsstoffet mykotoksin, hvilken kan udgøre seriøse sundhedsskader hos mennesker og dyr. Høj eksponering af mykotoksin kan føre til neurologiske skader og i særlige tilfælde dødsfald.

Spædbørn er særlige sårbare overfor udsættelse af skimmelsvamp, fordi deres lunger og immunforsvar endnu ikke er fuldt udviklet. Spædbørn, der udsættes for skimmelsvamp over en længere periode, har større risiko for at udvikle astma eller andre lignende sygdomme, hvilket kan følge dem gennem store dele af deres liv. Nedenfor er en liste over de symptomer, der typisk kan kombineres med forhøjet skimmelsvamp eksponering.

Hvis du kan genkende nogle af disse skimmelsvamp symptomer, kan det være, at du opholder dig i et miljø der har brug for skimmelsvamp bekæmpelse.

De hyppigste symptomer på skimmelsvamp hos mennesker:

  • Øjenirritation, såsom røde, kløende øjne og at øjnene løber i vand
  • Næse og bihule irritation, såsom tilstoppet næse eller næse der løber
  • Åndedrætsbesvær, såsom at hive efter vejret og følelsen at brystet strammer
  • Kronisk hosten
  • Nysen og snøften regelmæssigt
  • Halsirritation

Tegn på skimmelsvamp i hjemmet

Ud over de sundhedsskadelige tegn, findes der en række andre tegn du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at fange skimmelsvampen i dit hjem. Herunder listes de mest hyppige tegn på:

  • Høj luftfugtighed: Som tidligere nævnt er høj luftfugtighed på over 70% det ideelle klima for skimmelsvamp at leve i. Derfor skal man være særlig opmærksom på de rum i huset, hvor udluftningsmulighederne er begrænset.
  • Dårlige lugte: Skimmelsvamp og mug vokser ikke kun i synlige steder. Dit hus kan sagtens være inficeret, selvom du ikke kan se det. Lugter der anderledes forskellige steder i hjemmet skal du ikke ignorere det.
  • Vand - og afløbsproblemer: Hvis du har eller har haft problemer med afløbet, er der stor risiko for, der kan danne sig mug eller skimmelsvamp hvor skaden fandt sted.
  • Oversvømmelser: De seneste par år har Danmark været udsat for nogle enorme skybrud, hvilket har resulteret i, at mange danskere har haft oversvømmelser i deres huse eller kældre. De steder hvor vandet har ligget i længere tid er risikoen for mug og skimmelsvamp markant højere. Det kan bl.a. føre til fugt i kælderen

Det er meget normalt, at der kan dannes små udspring af skimmelsvamp, ved særlige fugtige steder i huset. Dette er selvfølgeligt et åbenlyst tegn på en infektion, men mange opdager slet ikke de små udspring, eller tror bare det er skidt. I nogle tilfælde vælger folk bare at ignorere de små udspring, hvilket kan blive aldeles bekosteligt i fremtiden.