Fjernelse af fugt

Fjernelse af fugt

Fugt i huset og kælderen fjernes, og der isoleres effektivt mod fugt, så alle fugtproblemer løses totalt.

Effektiv forebyggelse

Effektiv forebyggelse

Vi sørger for at dit hus eller kælder beskyttes effektivt mod indtrængende fugt - mange år frem.

5 års garanti

5 års garanti

Vi er medlem af BYG Garantiordning, hvilket sikrer dig 5 års garanti på vores arbejde. Så er du sikret.


Gennemført arbejde med 5 års garanti

Max Legêne har mange års erfaring inden for bekæmpelse af fugtproblemer i kælderen. Vores specialiserede medarbejdere med særlig uddannelse inden for håndtering af fugtskader. Vi har fokus på altid at levere den højeste kvalitet og tilbyder et højt serviceniveau, faste aftaler og et solidt håndværk med garanti på hele 5 år.

Vi vil gerne hjælpe dig med at løse dit fugtproblem og sikre din kælder mod fugt i fremtiden.

Du er meget velkommen til at kontakte os på os på 38 41 03 15. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Har du følgende symptomer i din kælder?

Hvis du kan genkende et eller flere af nedenstående symptomer i kælderen, bør du handle hurtigt for at mindske skadernes omfang.

 • Lugt af fugt og mug
 • Fugtskjolder på vægge, lofte og gulve
 • Afskallende puds og maling på vægge
 • Saltudblomstringer eller skimmelsvamp
 • Råd i træbjælker, gulve og paneler

Lad os vurdere kælderen

Uanset om du vil udbedre skaderne selv eller ej, bør du altid konsultere en professionel fagmand, så du får identificeret alle fugtproblemer i din kælder. Hvis ikke alle kilder til fugt bliver eliminéret, kommer fugten tilbage inden for kort tid.

Vi foretager en grundig undersøgelse af dit fugtproblem og finder ud af, hvor fugten kommer fra. Årsagerne til fugt kan for eksempel være rørbrud eller utætte vægge og gulve på grund af bygningsfejl eller et for gammelt hus. Vi undersøger desuden, hvordan dit hus er konstrueret og sikrer, at det kan holde til eventuelle udgravninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Vi hos Max Legêne står klar til at hjælpe dig med dit fugtproblem. Kontakt os via kontaktformularen eller ring på 38 41 03 15. Så finder vi den bedste løsning for dig.

Sådan forløber processen

Konsultation

Vi besøger dig for at besigtige din kælder og identificere fugtproblemets omfang. Her opmåles arealet af det udsatte område og noterer fakta om skaderne. Vi anbefaler, at du deltager i konsultationen, så vi kan sætte dig ind i situationen. Du skal regne med at afsætte en times tid til dette besøg.

Udarbejdelse af løsningsforslag

Med udgangspunkt i den indsamlede information om fugtproblemerne udarbejder vi et løsningsforslag (tilbud), som tilsendes til din e-mail.

Dialog med forsikringsselskab

Når du har modtaget det tilsendte løsningsforslag (tilbud), har du nok informationer til at kontakte dit forsikringsselskab. Her kan I tale om om eventuel dækning af omkostninger, såfremt der er tale om en forsikringsskade.

Fugtproblemerne elimineres og skader udbedres

Efter aftaleindgåelse udfører vi arbejdet efter aftale og til den aftalte tid. Vi fjerner fugtproblemerne, eliminerer skaderne og sørger for, at din kælder bliver fremtidssikret mod fugtproblemer. I denne forbindelse yder vi 5 års garanti på det udførte arbejde.

Livsstilfugt -konstruktionsfugt

Hvad skyldes fugtgenerne i kælderen?

Man skelner overordnet mellem to typer af fugtproblemer: Livsstilsfugt og konstruktionsfugt.

Konstruktionsfugt

Konstruktionsfugt kan eksempelvis skyldes:

 • Dårlig montering af og anvendelse af fx isoleringsmaterialer, grundmursplader, geotekstil, fugtisolering samt udførelse af dræn
 • Dårlige/gamle konstruktioner
 • Dårlig isolering
 • Manglende/dårligt udført omfangsdræn

Livsstilsfugt

Livsstilsfugt kan for eksempel skyldes:

 • Dårlig udluftning (fx efter bad)
 • At man tørrer sit vasketøj i kælderen

Kan jeg selv fjerne fugtproblemer i kælderen?

Det er muligt selv at fjerne fugt i kælderen, hvis man besidder den nødvendige viden. Det ses dog ofte, at både privatpersoner og håndværkere begår store fejl, fordi de ikke besidder den fornødne fagviden. Herunder kan du blive klogere på hvilke fejl, folk begår, når de selv forsøger at fjerne fugt i kælderen.

Her begås de største fejl

 • Produkterne anvendes forkert (manglende kendskab)
 • Svampesporer spredes fordi de ikke fjernes efter forholdsreglerne
 • Fugtkilder overses

Ovenstående fejl resulterer i, at fugten kommer igen - ofte meget hurtigt.

Gennem årene har vi været vidne til mange opgaver, som ikke er udført ordentligt og derfor må gøres om. Vi kalder selv disse for "ommere". Selv mange uddannede murere har ikke den nødvendige erfaring inden for fugt-området og laver dermed også store fejl, der koster dyrt.

Vi anbefaler kraftigt, at du som et minimum kontakter os (eller et andet specialiseret firma i fugtsikring) med henblik på konsultation. Vi kan identificere skadens omfang og vurdere sværhedsgraden af den opgave, som skal udføres. Såfremt der er tale om en opgave, du selv kan løse, deler vi gerne ud af vores viden, så du får det bedste resultat.

Forebyg selv fugten i kælderen

I mange tilfælde kan du holde fugten nede og forebygge fugtskader i kælderen ved aktivt at minimére mængden af fugt. Forebyggelse af fugtproblemer vil spare dig mange penge i det lange løb, fordi du undgår unødvendige fugtskader.

Minimering af fugtproblemer handler i korte træk om at lade fugt slippe ud af kælderen. På den måde undgår du, at den ophober sig på udvalgte steder og danner skader. Hvis der trænger fugt gennem kældergulv eller ydervægge, skal den fugtige luft kunne slippe ud.

Sådan hjælper du fugten væk

 • God ventilation- Husk at få frisk luft ind og fugtig luft ud. Brug eventuelt ventilationsriste eller friskluftventiler
 • Fugtpose - En fugtpose kan hjælp med at omsamle noget af fugten.
 • Undgå kondens om sommeren - Luft ud mens luften er kølig. Du må ikke lufte ud, hvis luften er varm og fugtig (midt på dagen).
 • Husk at sætte varme på - Varme er med til at holde kælderen tør.
 • Lad væggene ånde - Sørg for at dine vægge er malet med diffusionsåben maling, så fugten kan slippe igennem.
 • Opbevar blade og bøger i plastikposer - Bøger og blade kan holde på fugt.
 • Hold væggene frie - Placér inventar et par cm fra ydervæggene, så luften kan cirkulere.
 • Tør ikke vasketøj i kælderen - Vådt vasketøj afgiver fugt og er derfor med til øge fugtigheden.
 • Tjek brønde og afløbsledninger - Hvis rør og ledninger, der fører regnvand væk fra huset, er stoppet til, kan det være årsag eller medårsag til kælderfugt.
 • Undersøg husets terrænfald - Rundt om hele huset skal terrænet skråne, således at regnvand ledes væk. Regnvand kan forårsage fugtproblemer, hvis det ikke ledes ordentligt væk fra huset.

Bemærk, at ovenstående råd er forebyggende og kan spare dig for mange penge. Men hvis dit hus ikke er ordentligt tætnet eller hvis der sker skader på rør, skal der som gøres noget aktivt for at komme fugtskader til livs.

Ring til os og lad os tale om fugten i din kælder. Vi kan kontakes på 38 41 03 15 eller via kontaktformularen øverst til højre.

Specialiserede i fugt i kælder - Så er du sikker

Vi hos Max Legêne har alle en mureruddannelse, men vi har videreuddannet os inden for udbedring af alle slags fugtskader. Vi er derfor nogle af de dygtigste på dette område i Danmark. Derudover anvender vi kun de bedste materialer og produkter, når vi arbejder. Det sikrer bedst mulige resultat, som er langtidsholdbart. Derfor tør vi tilbyde dig 5 års garanti på det arbejde, vi udfører:

Vi er medlem af Byg Garanti-ordningen og kan derfor sikre vore kunder 5 års garanti på vores arbejde. Garantiordningen er en sikkerhed for private forbrugere, hvis der opstår fejl eller mangler på et udført arbejde af en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Garantien er kun gældende for private kunder og omfatter op til 100.000 kr. inkl. moms.

Fjernelse af fugt

Fjernelse af fugt

Fugt i huset og kælderen fjernes, og der isoleres effektivt mod fugt, så alle fugtproblemer løses totalt.

Effektiv forebyggelse

Effektiv forebyggelse

Vi sørger for at dit hus eller kælder beskyttes effektivt mod indtrængende fugt - mange år frem.

5 års garanti

5 års garanti

Vi er medlem af BYG Garantiordning, hvilket sikrer dig 5 års garanti på vores arbejde. Så er du sikret.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Bestil et konsulentbesøg

Med et konsulentbesøg foretager vores specialister, en besigtigelse og kortlægning af dine fugtproblemer. Vi opstiller løsningsmulighederne og giver dig et uforpligtende tilbud. Du får dermed klarhed over problemets omfang, hvordan det kan løses og til hvilken pris.

Kontakt os idag

Kontakt os uforpligtende på telefon 3841 0315 eller via formularen. Vi aflægger konsulentbesøg i hele Danmark.